Tar du ut gårdens potensiale? Kan du øke avlingsnivået ditt?

Med skreddersydd rådgiving og oppdatert, lokal kornkunnskap får du dagsaktuell informasjon som kan utvikle og heve produksjonen din. Dette gjelder både korn-, frøproduksjon og oljevekster.

Vi hjelper deg ta de riktige valgene i vekstsesongen gjennom individuell rådgiving og samlinger med sesongaktuelle problemstillinger.

Våre rådgivere

Sigbjorn

Sigbjørn Leidal

Rådgiver potet og korn
NLR Agder
Reddalsveien 215, 4886 Grimstad