Rådgivingsavtale i NLR Agder

14.05.2020 (Oppdatert: 21.01.2021)

Ønsker du å forbedre avling, kvalitet og driftsopplegg? Du kan få tettere oppfølging i vekstsesongen av fagrådgiver ved å melde deg på en rådgivingsavtale med rabatt. Betal for to timer og få tre timer!

I vekstsesongen er det stor etterspørsel etter fagrådgivere for å vurdere vekst, sjukdommer, skadedyr og diskutere tiltak som ekstra gjødsling, sprøyting, høstetidspunkt, vanning osv. Du som er medlemmer i ei arealgruppe og melder deg på en rådgivingsavtale, får et gratis gårdsbesøk på en time inkludert i avtalen. Rådgivingsavalen består av ei grunnpakke på tre timer der du betaler for to timer, og om du har behov for flere rådgivingstimer utover dette, er det 10 % rabatt.

Grunnavtalen gjelder for alle planteproduksjonene: grovfôr, potet, korn, engfrø, frukt, bær og grønnsaker. Tilbudet er for deg som har behov for besøk av en fagrådgiver på gården i vekstsesongen, og du velger selv hvilken produksjon og rådgiver du ønsker.

Ønsker du å inngå en avtale på mer enn tre timer, er det fullt mulig.

Pris: 1500 kr for tre timer og deretter 675 kr per time.

Du og fagrådgiver avtaler på forhånd omfang og innhold i avtalen. Det er lagt opp til gårdsbesøk i vekstsesongen og gjerne et besøk etter sesongen for evaluering og legge grunnlaget for en god vekst- og gjødslingsplan. Jordprøvetaking og selve gjødslingsplanen inngår ikke i rådgivingsavtalen.

Det er du som kunde som må bestille/etterspørre besøk hvis ikke annet er avtalt.

 

Aktuelle rådgivere

Grovfor

Svein Lysestøl, 918 69 976

Erlend Vandeskog, 928 21 617

Jakob Saaghus, 971 41 754

Josefa A Torp, 907 66 313

Georg Smedsland, 920 98 651

 

Frukt

Anne Vintland, 404 35 557

 

Bær

Jan Karstein Henriksen, 905 90 032

Anne Vintland, 404 35 557

 

Potet

Sigbjørn Leidal, 905 73 641

 

Korn

Sigbjørn Leidal, 905 73 641

 

Grønnsaker

Astrid Gissinger, 917 63 115

 

Engfrø

Astrid Gissinger, 917 63 115

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.