Potet

01.09.2016 (Oppdatert: 14.05.2020)

Rådgiving og gårdbesøk

Det kan være mye å hente på et rådgivingsbeøk med en gjennomgang der vi ser på hele produksjonen fra jordkvalitet, gjødsling, settepoteter, jordarbeiding, setteteknikk, ugrasbekjemping, hypping, vanning, tørråtebekjemping, vekstavslutning, høsting, tørking og lagring. Vurdering av økonomi ved ulike produksjoner av matpotet og industripotet kan vi også hjelpe med. I vekstsesongen er det mange produsenter som ser nytten i å diskutere faglige utfordringer i egen åker med potetrådgiveren. De fleste problemstillinger har ikke et fasitsvar, men det kan likevel være nyttig å få kompetente og uavhengige innspill slik at man som produsent er bedre i stand til å ta en velbegrunnet avgjørelse. 

NLR rådgivingsavtale

Dette er en individuell rådgivingsavtale for produsenter som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging. Det skal settes opp en egen arbeidsavtale mellom gårdbruker og landbruksrådgivingen.

Fagmøter og fagturer

Hvert år arrangerer vi fagmøter for potetdyrkere før vekstsesongen. Tema varierer fra år til år, og vi har ofte eksterne foredragsholdere. Dersom andre landbruksrådgivingsenheter arrangerer aktuelle fagmøter tar vi gjerne en samlet tur. Fagturer innenlands, eller til utlandet for å se på interessante emner innen produksjon, lagerbygg og lagrinsteknikk, er også et tilbud vi har fra tid til annen.

Potetnytt

I vekstsesongen sender vi jevnlig ut dagsaktuell informasjon på e-post om viktige oppgaver og valg man må gjøre i potetdyrkinga, for eksempel med anbefalinger om valg og dosering av ulike plantevernmidler, tilpasset de lokale forhold.

Markdager og demonstrasjoner

I vekstsesongen arrangerer vi markdager der vi ser på åkrene og diskutere tiltak ut fra årets vær og vekst. Ofte ser vi også på aktuelle forsøk som ligger i det aktuelle området. Sammen med maskinbransjen arrangerer vi demonstrasjoner av nytt teknisk utstyr som vi mener kan være nyttig for det lokale dyrkingsmiljøet å få sett i praktisk bruk. Det samme gjelder for utstyr til potetlager, for eksempel sorteringstustyr og installasjon for styring av innendørs klima.

Virustester

Egne settepoteter kan være av førsteklasses kvalitet, men de kan også være oppsmittet med alvorlige sykdommer. En av de mest skadelige sykdommene i settepoteter er bladlusoverførte virus. Dersom settepotetene er tilstrekkelig smittet av slike virus er det i stand til å ødelegge potetkvaliteten slik at andelen som er salgbar i potetavlinga blir kraftig redusert. Ved å benytte seg av vårt tilbud om test av virusinnhold i settepotetene får man analysert innholdet av virus og kan på den måten være sikker på at de settepoteten man bruker ikke inneholder skadelige mengder potetvirus.

Plantevern

Potetdyrking er en krevende produksjon når det gjelder plantevern. Særlig viktig er det å unngå tørråte. Få andre plantesykdommer er i stand til å gjøre så stor skade på en kulturvekst som tørråtesoppen. Riktige tiltak for å unngå tørråteproblemer er derfor noe av den viktigste rådgivingen vi kan bidra med til potetdyrkere.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.