Mekaniseringsøkonomi

04.08.2016 (Oppdatert: 04.08.2016)

Mekaniseringsøkonomi

Hva vil nye investeringer i husdyrgjødselmekanisering koste deg? Vurderer du nytt grashøstingsutstyr? Eller ny innendørsmekanisering? Skal du bygge ut og i den forbindelse leie mer jord og eller investere i nye maskiner? Hva betyr dette i arbeidstid og kostnader? 

Vi har verktøy til å beregne økonomiske konsekvens av endringer i ditt driftsopplegg.

Vi kan vurdere utslag av vanninnblanding i gjødsla, tak over utekummen, ulike gjødselvognstørrelser, merkostnad ved stripespredere, nedleggere eller slepeslangeløsninger med mer. Det blir tatt hensyn til gjødselvirkning og sparte mineralgjødselkostnader i tillegg til kapitalkostnader, kjøreavstand og arbeidstid.

Vi kan vurdere ulike grashøstingslinjer og se hvordan dette slår ut økonomisk og tidsmessig på ditt bruk med ditt driftsopplegg og kjøreavstander. På samme måte kan vi vurdere endringer i fôringsopplegget.

Samarbeid om maskiner kan redusere kapitalkostnader og kostnadsreduksjonen kan beregnes.

Ofte er det behovet for å bli mer effektiv som utløser investering i nytt driftsopplegg. Når en står overfor et valg må en forholde seg til priser, kost-nytte og ofte mange ulike alternativer. Verktøyet setter disse alternativer i system og gir deg svar på de økonomiske konsekvenser samt en oversikt på tidsforbruk.

Verktøyet kombinerer agronomi, teknikk og økonomi. Verktøyet kan brukes for å få en delkalkyle eller en totalkalkyle på hva grovfordyrkinga koster, men kan også brukes for å regne på de enkelte kostnadselementer som pløying, gjødsling, ugrassprøyting, vanning med mer i alle kulturer. Det tas utgangspunkt i de faktiske forhold og avstandene på gården.

Verktøyet kan gi gode svar på økonomien men det kan også være andre forhold som er avgjørende for valgene en gjør. For eksempel tilgang på innleid arbeidskraft, leiekjøring og finansieringsevne. Verktøyet gir ikke svar på din finansieringsevne i forbindelse med store nye investeringer – da må en eventuelt over på en driftsplan.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.