Driftsplan

04.08.2016 (Oppdatert: 04.08.2016)

Driftsplan

 

Hvordan blir økonomien etter en større investering? Skal du overta en gård? Trenger du oversikt over økonomien? Med utgangspunkt i gårdens ressurser, samt planperiodens investeringer, blir det utarbeidet en driftsplan som skal gi et godt bilde av økonomien for foretaket og din familie. Driftsplanen har et 6-årig perspektiv og lar seg lett oppdatere. Driftsplanen tilfredsstiller krav til økonomisk dokumentasjon ved lånesøknader til banker og ved søknad om BU-midler fra Innovasjon Norge.

Gjennom utarbeiding av driftsplanen skal du oppnå en avklaring av den økonomiske utvikling for bedriften og familien for de neste 6 år ut fra de planer de har. Du skal få vurdert økonomiske konsekvenser av å gjennomføre større investeringer eller endre driftsopplegget.

 

Økonomisk oversikt

Driftsplanen skal vise økonomisk resultat for hvert av de 6 år, når alle inntekter og utgifter for bedriften og familien er inkludert. Det vil si at driftsplanen omfatter alle jordbruksproduksjoner i bedriften og næringer utenom, lønnsinntekter, skatt og privatforbruk, renter og avdrag samt finansiering av nye investeringer. En kan også se hvordan en investering påvirker driftsresultatet uten å dra inn øvrige inntekter. 

I arbeidet med driftsplanen ser vi på hvordan bedriften skal utvikle seg og hvilken arbeidssituasjon familiemedlemmene ønsker å ha fremover. Vi kartlegger hva ressurser foretaket har i form av areal, bygninger, maskiner, tilgjengelig arbeidskraft og kompetanse og vi ser på hva som må til for å komme til det ønska mål. Vi ser også på hva en oppnår av resultater i dag. Vi kartlegger hvordan vi kan finansiere en investering og vurderer hvor følsom økonomien er i forhold til endrede rentevilkår. Vi kartlegger også konsekvenser av endrede rammevilkår og hvordan vi kan ta hensyn til det.

Samarbeid med andre fagrådgivere

Driftsplanen utarbeides av økonomirådgiver og deg med familie. Ved behov trekker vi inn andre fagrådgivere. Vi bygger primært driftsplanen på oppnådde resultater, for at det skal være realistisk. Nye investeringer, lønnsinntekter, lånevilkår med mer blir vurdert ut fra kalkyler og innhentet informasjon.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.