Økonomi

04.08.2016 (Oppdatert: 04.08.2016)

Økonomisk Rådgivning

Økonomien i jordbruket blir stadig viktigere. Produksjonsbrukene øker i størrelse, det enkelte bruk har større investeringer enn tidligere. Mindre bruk må også tilpasse seg for å få gode løsninger. Det er derfor viktig å ta trygge og godt gjennomtenkte valg med tanke på lønnsomhet og økonomi.

Vi har rådgivere med lang erfaring innen driftsøkonomi, mekaniseringsøkonomi og bruksutbygninger. Vi kan være en sparringspartner i prosessen med valg i forhold til å utvikle gården og kan bistå med økonomiske vurderinger som er viktige for å avklare veien videre. Ved nye investeringer kan vi utarbeide driftsplaner, som gir svar på om det er tilstrekkelig lønnsomhet i de planlagte endringer. Vi lager driftsplaner som kan brukes ved behov for å ta opp nye lån eller ved søknader til Innovasjon Norge, utarbeiding av kalkyler eller økonomiutfordringer i eksisterende produksjon og vi beregner og gir råd om mekanisering.

 Våre rådgivningsprodukter er i grove trekk delt inn i nedenstående produkter, men det er ofte glidende overganger. Ta kontakt med torleiv.roland@nlr.no for mer info eller bestilling av oppdrag.

Dynamisk strategi

Mekaniseringsøkonomi

DriftsplanFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.