Økologisk jordbruk

(Oppdatert: 06.01.2020)

Rådgiving og gårdbesøk

Vi gir råd om økologisk regelverk og drift innen de fleste planteproduksjoner. Trenger du hjelp til vurderinger på gården kommer vi på gårdsbesøk for å se på ulike alternativer som kan være aktuelt for deg.

Økologisk førsteråd (ØFR)

Økologisk førsteråd er et uforpliktende besøk på gården hvor mulighetene for omlegging til økologisk på din gård vurderes. Dette tilbudet er gratis, også for de som ikke er medlemmer.

Fagbladet Økologisk Landbruk

Medlemmer som betaler økologisk fagkontingent får også tilbud om å kjøpe fagbladet Økologisk Landbruk. Bladet inneholder artikler fra rådgivere i hele landet, samt artikler fra Bioforsk økologisk på Tingvoll og Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU). Det er fire nummer i året.

Økoplan

Alle som vil melde seg inn i Debio si kontrollordning for å få godkjent økologisk drift, må ha en økoplan. Vi kan hjelpe deg med utarbeiding av økoplanen og dokumentasjon i henhold til de økologiske driftsreglene. Dette er et gratis tilbud, også til de som ikke er medlemmer.

Rådgivingsavtale

Rådgivingsavtale er et individuelt tilbud på inntil ti timer som er skreddersydd og har tett faglig oppfølging. En rådgivingsavtalen kan omfatte mange fagområder og flere rådgivere kan være involvert i en avtale. Rådgivningsavtale er et subsidiert tilbud der en kun betaler en egenandel på 250 kr/time.

NLR Økologisk grupperåd

Økologisk grupperåd er samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap. Tema i gruppene kan være husdyrproduksjon, planteproduksjon, foredling og omsetting. Samlingene er åpne for alle interesserte. Vi arrangerer også egne fagturer.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.