Kulturlandskap og miljø

01.09.2016 (Oppdatert: 14.05.2020) Inger Birkeland Slågedal

 

Regionalt miljøprogram  (RMP)

Agderfylkene har et felles regionalt miljøprogram (RMP) med flere tilskuddsordninger som kan søkes på samtidig med produksjonstilskuddet 20. august hvert år. Et av målene er å synliggjøre jordbrukets samla miljøinnsats i regionen, og kompensere for miljømessige driftsformer og produksjon av miljøgoder. Vi kan hjelpe med skjøtselsplaner der det kreves  for å få tilskudd, kartbehandling og ellers med informasjon om ordningen. Les mer om RMP her.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket  (SMIL)

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Vi kan hjelpe med søknad.  Les mer om SMIL her.

Ta kontakt for mer info eller bestilling av oppdrag. Tlf 38 18 39 00 eller agder@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.