Korn

01.09.2016 (Oppdatert: 14.05.2020)

Rådgiving og gårdbesøk

I korndyrkinga er riktig valg av kornart og sort viktig for å oppnå et godt resultat. Vi kan hjelpe med å vurdere hva som er best egnet på den enkelte gård og det enkelte jorde. Mange oppfatter kornproduksjonen som «enkel», men likevel ser vi at det i praksis er stort forbedringspotensiale hos mange korndyrkere. Det kan være god lønnsomhet i å sette inn de riktige tiltaka med tanke på for eksempel plantevern og tilleggsgjødsling. 

NLR rådgivingsavtale

Dette er en individuell rådgivingsavtale for produsenter som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging. Det skal settes opp en egen arbeidsavtale mellom gårdbruker og landbruksrådgivingen.

Fagmøter og markdager

Vi arrangerer årlige fagmøter og markdager innen korn. Fagmøtene arrangeres gjerne i samarbeid med fagområde potet, og vi har ofte eksterne foredragsholdere. Markdagene arrangeres på viktige tidspunkt i sesongen, for eksempel rett før det er tid for ugrassprøyting mot frøugras. Dersom vi har interessante forsøk å vise frem tar vi gjerne befaring på disse feltene på markdagen.

Kornnytt

Oppdatert faglig informasjon sendes ut som nyhetsbrev med jevne mellomrom. Det er et svært stort utvalg av plantevernmidler til korn, og endringer i godkjente preparater skjer ofte. Produsenten får i nyhetsbrevet en dagsaktuell anbefaling ut fra den konkrete vekstsesongens spesielle utfordringer. Her informeres også om fagmøter og markdager. Kornnytt sendes ut på e-post, eller i vanlig post. Tilgangen til nyhetsbrevet på hjemmesidene våre er passordbeskyttet og kun for medlemmer.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.