Juletre på Agder

01.09.2016 (Oppdatert: 01.09.2016)

Prosjekt - Økt produksjon av juletre på Agder

Erfaringer fra et tidligere katalysatorprosjekt viste stor interesse for juletreproduksjon og det pågår nå et treårig prosjekt med tittel: «Økt produksjon av juletre på Agder». Prosjektet finansieres av Fylkesmennene i begge Agderfylkene og varer ut 2017.

Tilbudet om gratis førstegangsbesøk videreføres i dette prosjektet, samtidig som det utvides med oppfølging av de interesserte fra katalysatorprosjektet. Prosjektet arbeider også med kompetanseheving og styrking av produsentmiljøet blant etablerte produsenter.

Etterspørsel etter Fjelledelgran

Fjelledelgran har et stort potensiale som juletre og det knyttes store forventninger til denne. Det kan være et «nisjetre» som også etterspørres i perioder hvor utbudet av juletrær er stort. Fra produsentorganisasjonen Norsk Juletre sin side er det satt i gang prosjekter både på dyrking og merkevarebygging når det gjelder Fjelledelgran.

Dyrking av Fjelledelgran har vist at denne krever helt spesielle arealer. Riktig valg av provenienser kan også være avgjørende for resultatet med Fjelledelgran.

Prosjektet «Økt produksjon av juletre på Agder» ønsker spesielt kontakt med interesserte som har arealer av litt størrelse og egnethet for Fjelledelgran. For mer info, ta kontakt med prosjektleder Johannes Løvland. tlf. 913 01 620. johannes.lovland@nlr.no.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.