Jord

12.08.2016 (Oppdatert: 01.09.2016)

 

Jordprøver

Det er obligatorisk med gjødslingsplan når en søker produksjonstilskudd. Gjødslingsplanen skal bygge på jordprøver som ikke er eldre enn 4-8 år. Jordprøver er en god investering, fordi den sikrer rett gjødsling og optimal avling. Les mer.

 

Dreneringsplaner

Det er viktig at dreneringen er i orden for å kunne få gjort arbeidet på jordet i rett tid, og uten å ødelegge jordstrukturen. Mye drenering kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt. Les mer.

Tilskuddssatsene for grøfting er uendret 1 000 kr per dekar systematisk grøfting eller 15 kr pr meter usystematisk grøfting, begrenset oppad til 1 000 kr per dekar berørt areal. Det må søkes før arbeidet er påbegynt.

Trenger du hjelp til å diskutere tiltak, lage en plan eller skrive søknad om tilskudd: Ta kontakt med astrid.gissinger@nlr.no, tlf. 917 63 115

 

Erstatningssaker

Vi kan være behjelpelige ved erstatningssaker tilknyttet jord og dyrking og lignende. Dette oppstår ofte etter inngrep av offentlige etater (veier, rørledninger, strøm- og telekabler med mer), men kan også gjelde inngrep av private firma eller enkeltpersoner.

Biokompost, slam

Oppdrag angående jordblandinger med biokompost, slam og lignende samt søknader om godkjenning eller bruksveiledninger.

Oppmåling

Vi kan tilby oppmåling av arealer. Vi bruker digitale kart og om nødvendig GPS som verktøy i oppmåling. Som oftest må vi på befaring i terrenget. Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av oppdrag.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.