HMS - Sikkerhetsdatablad

25.02.2020 (Oppdatert: 25.02.2020)

Om sikkerhetsdatablad og gjeldende krav til oppbevaring.  

Alle kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladet skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av kjemikaliet.

Produsent og selger plikter å stille sikkerhetsdatabladet gratis til rådighet for kjøper, enten skriftlig eller elektronisk. Å stille til rådighet skal være en aktiv handling, det er ikke godt nok å gjøre sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på ei nettside. Det vil si at du har krav på å få sikkerhetsdatabladet i papirform eller tilsendt på e-post.

Stoffkartotek: Det er krav om at sikkerhetsdatabladet oppbevares i et stoffkartotek. Det vil si at papirversjonen skal oppbevares samlet i perm eller mappe. Elektronisk versjon skal lastes ned og lagres i en egen mappe på telefon, nettbrett eller pc. Det er med andre ord ikke godt nok å søke opp et sikkerhetsdatablad fra nettet når man trenger det. Det må lagres ved anskaffelse av ett kjemikalie, og alle som er i kontakt med kjemikaliet skal vite hvor stoffkartoteket oppbevares og hvordan de får tilgang til det. Stoffkartoteket skal oppdateres ved innkjøp av nye kjemikalier og ved endringer i databladet.

Når ett kjemikalie er brukt opp og ikke skal fornyes, skal sikkerhetsdatabladet tas ut av stoffkartoteket og anbefales lagret et annet sted. Dette for at stoffkartoteket til enhver tid er gjeldende og for at gammelt datablad skal være tilgjengelig ved en eventuell senskade etter bruk av preparatet.

Et sikkerhetstips kan være: Når du skal ut med f.eks. åkersprøyta, legg de aktuelle databladene lett synlig på avtalt plass, eller noter hvilke preparater du bruker, slik at familien eller andre lett kan bistå med riktig hjelp hvis uhellet skulle være ute.

Lagre nummeret til Giftsentralen på telefonen: 22 59 13 00.

Annet

Artikkel er skrevet av signe.mellem@nlr.no 48 02 73 53

TIPS! Lagre nummeret til Giftsentralen på telefonen: 22 59 13 00.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.