Hva innebærer ett HMS besøk?

25.08.2016 (Oppdatert: 25.08.2016)

Når du melder deg inn med HMS avtale får du besøk av en HMS rådgiver ute på ditt gårdsbruk. Oppbygging av besøket varierer ut fra produksjon, antall som arbeider her, og hvilke farer som er på ditt gårdsbruk. Felles for alle HMS besøk er at vi har en gjennomgang av ditt Internkontrollsystem (HMS system). Ett HMS system skal man ha uansett hvor stort eller lite man driver, og som bonde skal du kjenne til hva som kreves for din bedrift.

Her får du hjelp til å lage ett system som fungerer for ditt gårdsbruk. Det er viktig at ett HMS system er «levende», det betyr at det kontinuerlig skal jobbes med og at man må utvikle det over tid. Vi tilpasser HMS systemet til din produksjon, dine risikoforhold og til antall ansatte. Om du driver ett vanlig tradisjonelt gårdsbruk, avløserlag, eller med andre ting som Inn på tunet og besøksgård kan vi bidra med å få til ett HMS system som tar for seg det du trenger å ha fokus på. Vårt mål er alltid at systemet skal være brukervennlig og så lett som mulig. Men det må inneholde nok til at tilsynsmyndigheter er fornøyd.