Andre tilbud

25.08.2016 (Oppdatert: 19.06.2017)

 

Krisebistand: Hjelp i forbindelse med kriser eller akutte hendelser av alvorlig karakter.

HMS kurs: Kurs rettet mot bønder og landbruksnæringen, gjelder for dem som har arbeidsgiveransvar eller innleid arbeidskraft (via avløserlag ol). Vårt HMS kurs anbefales fordi det retter seg direkte mot landbruksnæringen. Del 1: Veiledning i gruppe, grunnleggende om HMS Del 2: E-læring, egenstudie på internett Del 3: HMS i praksis, vandring på ett gårdsbruk i gruppe.

Hjelpemiddelsøknader til NAV: Skal du søke om tilrettelegging av arbeidsplass har du mulighet til å få hjelp av HMS rådgiver til å skrive en yrkesrettet vurdering.

KSL besøk: Hjelp til å fylle ut egenkontrollen på KSL.

Foredrag: Fagforedrag om ønsket tema, har dere en bondekafê, samlingspunkt osv og ønsker fokus på HMS her? Vi er gjerne med!

Varme arbeider

Førstehjelpskurs

Ekstra konsultasjon BHT

Ekstra konsultasjon: HMS rådgiver

SHA plan (byggeplan)

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.