Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

25.08.2016 (Oppdatert: 07.05.2019)

TEGN HMS-MEDLEMSKAP I DAG - KLIKK HER

 

I samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester tilbyr vi tjenester innen HMS. Du kan få jevnlig oppfølging på gården din, av en HMS rådgiver. Og helsefaglig hjelp av en BHT. Du kan når som helst ta kontakt. Oppstår det en kritisk situasjon er vi din støttespiller.

Grunntilbudet får du ved å ha HMS avtale. Da får du tjenester levert i en treårig syklus

  • HMS-besøk på gården, din lokale HMS-rådgiver hjelper deg med å kartlegge HMS på din gård og finne løsninger på dine utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS-system på gården, slik at du oppfyller lovpålagte krav uten å drukne i papir. inkludert etablering og videreutvikling av HMS-system
  • Helsekontakt som omfatter helsekontroll ut fra eksponering i arbeidsmiljøet for eksempel test av lungefunksjon, hørselstest, samt en samtale om helse og arbeidsmiljø. I tillegg har du mulighet for en årlig konsultasjon hos BHT ved behov.    
  • Fagmøter, nyhetsbrev, mulighet for bistand ved tilsynsbesøk o.l.

Nye kunder av en HMS avtale, får tilbud om gårdsbesøk og helsekontakt innen 6 mnd. og så et gårdsbesøk til, etter 1 år, for deretter å gå inn i tre års syklusen for mottak av de faste tjenestene.

Vi tilpasser grunntilbud for virksomheter med 5 eller flere medlemmer.

En HMS avtale gir deg lavere skaderisiko! Risikovurderingene til forsikringsselskaper vil derved gi deg en bedre pris. Med andre ord en betydelig «rabatt» på driftsrelaterte forsikringer. I Gjensidige sin nye topprabatt teller HMS avtale med NLR med som et viktig element for å oppnå topprabatten. Inntil kunden har vært gjennom Gjensidiges Risikovurdering og fått sin score på denne - og forhåpentligvis oppnådd den nye topprabatten -  vil kunden beholde HMS- rabatten på 8%.

HMS arbeidet i landbruket

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er den røde tråden igjennom alt man gjør på ett gårdsbruk. Uten personer til å drive en gård blir det heller ingen gård. Derfor er dette arbeidet så viktig! Det kan være vanskelig å se en umiddelbar økonomisk virkning av HMS så lenge alt går bra. Men så fort man har et arbeidsuhell eller en skade på gården kan dette få store konsekvenser for både helse og økonomi.

 

HMS avtale i Norsk Landbruksrådgivning 

HMS-avtalen er en del av medlemsskapet i Norsk Landbruksrådgivning og kan velges i tillegg til andre ordinære tilbud. En HMS avtale går over tre år, og inkludert i medlemsskapet er da:

År 1: HMS besøk

Besøk av en HMS rådgiver på gårdsbruket ditt. Vi går her gjennom HMS systemet ditt, og etablerer det som mangler. Dette kommer i tillegg til KSL Matmerk sin egenkontroll og tilfredsstiller kravene i Internkontrollforskriften.

År 2: Helsekontroll (yrkesrettet)

Yrkesrettet helsekontroll hos en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Bor du langt unna BHTen, så kommer de ut på ett lokal i nærheten av deg og gjennomfører helsekontrollen i nærområdet ditt. Aust-Agder: Stamina Arendal Vest-Agder: Mandal Bedriftshelsetjeneste

År 3: Fagtilbud

Fagmøte om aktuelle tema f.eks. psykisk helse, brann og el-sikkerhet, traktor og maskiner og mye mer. Dette tilbudet retter vi mot ønsker fra medlemmer. Så her kan du være med å påvirke hva du ønsker å høre og lære mer om.

Andre tilbud

Ved en HMS avtale har du også tilbud på kurs og mulighet for å benytte deg av en rekke andre tjenester tilknyttet BHT og HMS rådgiveren:

HMS kurs: Kurs rettet mot bønder og landbruksnæringen, gjelder for dem som har arbeidsgiveransvar eller innleid arbeidskraft (via avløserlag ol). Vårt HMS kurs anbefales fordi det retter seg direkte mot landbruksnæringen. Del 1: Veiledning i gruppe, grunnleggende om HMS Del 2: E-læring, egenstudie på internett Del 3: HMS i praksis, vandring på ett gårdsbruk i gruppe.

Hjelpemiddelsøknader til NAV: Skal du søke om tilrettelegging av arbeidsplass har du mulighet til å få hjelp av HMS rådgiver til å skrive en yrkesrettet vurdering.

KSL besøk: Hjelp til å fylle ut egenkontrollen på KSL.

Krisebistand: Hjelp i forbindelse med kriser eller akutte hendelser av alvorlig karakter.

Foredrag: Fagforedrag om ønsket tema, har dere en bondekafê, samlingspunkt osv og ønsker fokus på HMS her? Vi er gjerne med!

Varme arbeider

Førstehjelpskurs

Ekstra konsultasjon BHT

Ekstra konsultasjon: HMS rådgiver

SHA plan (byggeplan)

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.