Tettere oppfølging innen grovfôr

(Oppdatert: 29.07.2016)

Skreddersydd og tett faglig oppfølging innenfor grovfôrproduksjon

Gjennom dette individuelle tilbudet vil du bli fulgt opp jevnlig for å sikre at du alltid er oppdatert og får mulighet for å gjøre de grep som vil gjøre en forskjell i din drift.

Utgangspunktet er den årlige gjødslingsplan, der du får en fast rådgiver, som kjenner gården din. Gjødslingsplanen blir utarbeidet i et møte, der en også går gjennom fjorårets erfaringer/resultater. En diskuterer drift og strategi og vurderer hvilke tiltak som en bør gjøre i det kommende år.

I møtet blir mål for produksjonen utarbeidet og strategi for å nå målet blir lagt. Det kan eksempelvis være bedre grovfôrkvalitet, reduserte kostnader i grovfôrproduksjonen, vurdering av høstelinjer, optimalisering av fôrkvalitet med mer.

Det avklares hvilke behov du har:

- gårdsbesøk i vekstsesongen for vurdering av skifter mv.

- behov for uttak av prøver (gras, surfôr, husdyrgjødsel)

- gjennomgang på grovfôrøkonomi

- diskutere strategiske valg i produksjonen

- fôrplaner etc.

Det vil minimum være et besøk i vekstsesongen. Rådgiveren kan også fungere som en koordinator, hvis det er behov for å dra inn annen kompetanse. Disse tjenester vil være betalingstjenester som før, men timeforbruket til de enkelte tjenester vil være definert på forhånd. Det settes opp en egen arbeidsavtale mellom deg og oss som tydelig viser hva rådgivingen skal omfatte, og hva vi og evt du selv skal levere.

Som deltaker i dette tilbudet vil du også være del av en e-post/SMS-gruppe, som mottar informasjon og påminninger som er særlig relevant for deg. Tilbudet starter dette året og hvis du allerede har fått gjødslingsplan for 2016, tar vi et møte likevel utenom. Det koster ikke noe å melde seg til, men gjødslingsplanen og rådgivingen som blir avtalt vil bli fakturert.

Høres dette interessant ut? Send mail til agder@nlr.no eller kontakt en av våre rådgivere innen grovfôr.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.