Grovfôrøkonomi

(Oppdatert: 29.07.2016)

Husdyrgjødseløkonomi

Hva vil nye investeringer i husdyrgjødselmekaniseringer koste deg? Når en tar med tidsforbruk og husdyrgjødselvirkning med i beregningene. Vi har verktøy til å beregne økonomiske konsekvens av endringer i ditt driftsopplegg.

Vi kan vurdere utslag av vanninnblanding i gjødsla, tak over utekummen, ulike gjødselvognstørrelser, merkostnad ved stripespredere, nedleggere eller slepeslangeløsninger og mye mer. Det blir tatt hensyn til gjødselvirkning og sparte mineralgjødselkostnader i tillegg til kapitalkostnader og arbeidstid.

Verktøyet kombinerer agronomi og husdyrgjødselvirkning, teknikk og økonomi. Vi kan sammenligne  kostnad pr tonn husdyrgjødsel ved ulike kjøreavstander, ulike mekaniseringsløsninger og vi kan finne ut hvor langt det er lønnsomt å transportere husdyrgjødsla. Ut fra kjøreavstanden på gården, kan vi da finne billigste og beste mekaniseringsalternativ.

Grovfôrøkonomi

Vurderer du nytt grashøstingsutstyr? Eller ny innendørsmekanisering?

Skal du bygge ut og i den forbindelse leie mer jord? Hva betyr dette i arbeidstid og kostnader? 

Ofte er det behovet for å bli mer effektiv som utløser investering i nytt driftsopplegg. Når en står overfor et valg må en forholde seg til priser, kost-nytte og ofte mange ulikealternativer. Verktøyet setter disse alternativer i system og gir deg svar på de økonomiske konsekvenser i tillegg til tidsforbruk.

Verktøyet kan brukes for å få en totalkalkyle på hva hele grovfordyrkinga koster, men kan også brukes for å regne på de enkelte kostnadselementer som pløying, gjødsling, ugrassprøyting, vanning med mer i alle kulturer. Det tas utgangspunkt i de faktiske forhold og avstandene på gården.

 


 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.