Grovfôr

(Oppdatert: 04.06.2020)

Rådgiving og gårdsbesøk

Som medlem kan du få råd om frøblandinger, gjødsling, slåttetidspunkt, graskonservering, plantevern og annen veiledning innen grovfôrproduksjon. Ønsker du hjelp til vurderinger på gården kan vi komme på gårdsbesøk hos deg. Du kan bestille rådgivingsbesøk (betalingsoppdrag) og du kan alltid ringe oss eller avtale et besøk med rådgiver på et av våre kontorer.

NLR Agders rådgivingsavtale 

Dette er en individuell avtale deg som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging. 

Grovfôrnytt

Som medlem får du nyhetsbrevet Grovfôrnytt som sendes ut på e-post ca. hver 14. dag i vekstsesongen. Du får da oppdateringer om aktuelt fagstoff. Grovfôrnytt ligger også tilgjengelig på nett for deg som medlem.

Grasprognoser

Før slåtten tar vi ut analyser av graset for å følge utvikling i kvaliteten og for å vurdere riktig slåttetidspunkt. Informasjon om dette blir sendt ut på e-post og sms.

Husdyrgjødselprøver

Vi er behjelpelig med uttak og innsending av husdyrgjødselsprøver. Analysene er verdifulle i forhold til opptimal gjødselsplanlegging.

Grovfôrprøver og analyseverktøy

På oppdrag tar vi ut surfôrprøver. Resultatene av disse blir presentert ved hjelp av analyseverktøyet «surfôrtolken». Dette gir informasjon om fôrkvalitet, gjæringskvalitet og mineralinnhold. Dette kan brukes videre i gjødslingsplanlegging og fôrplanlegging.

Grovfôrøkonomi

Det er betydelig kostnader knyttet til grovfôrproduksjon – både variable og faste kostnader. Vi har beregningsverktøyet Grovfôrøkonomi, der vi beregner dine kostnader ut fra dagens situasjon og kan ut fra dette vurdere mulige alternativer. Programmet tar med variable kostnader, maskinkostnader, lager og innendørsmekanisering. Videre tidsforbruk og avstand til arealer. Dette gir mulighet for å vurdere mange ulike alternativer. På oppdrag vurderer vi det som du ønsker.

Grovfôrskolen

Vi kjører et gruppetilbud, der du møtes med kollegaer og diskuterer faglige problemstillinger. Det inviteres til oppstart av slike grupper tidlig på året.

Kjøp og salg av grovfôr

Har du grovfôr til salgs eller behov for å kjøpe, kan du som medlem legge inn gratis annonse for kjøp og salg av grovfôr på vår nettside, i grovfôrnytt og i vårt medlemsblad.

 

 

Kontakt en av våre grovfôrrådgivere

Lyngdal

Svein Lysestøl, 918 69 976

Erlend Vandeskog, 928 21 617

 

Bygland

Jakob Saaghus, 971 41 754

 

Grimstad

Josefa A Torp, 907 66 313

 

Finsland

Georg Smedsland, 920 98 651

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.