Grønnsaker

25.08.2016 (Oppdatert: 14.05.2020)

Rådgiving og gårdsbesøk

Som medlem har du tilgang på telefonrådgiving innen tema som plantevern, sykdommer og gjødsling på alle grønnsaker. Ved behov for ytterligere rådgiving eller vurderinger på gården kommer vi på gårdbesøk. Det arrangeres også markvandringer i sesongen på de ulike vekstene og fagmøte utenfor vekstsesongen.

Vekstnytt

Gjennom vekstsesongen blir det sendt ut vekstnytt på e-post med aktuell informasjon i det gitte tidspunktet.

Plantevernplan

Det utarbeides en egen plantevernplan for alle grønnsaker hvert år som sendes ut til medlemmene. Dette er et nyttig hjelpemiddel gjennom sesongen. 

Limfeller

Det anbefales å sette opp limfeller til gulrotflue etter fjerning av dekke eller når gulrota har fått to varige blad. Fellene sjekkes én gang i uka, så lenge bekjemping er aktuelt. Feller kan bestilles gjennom oss, og kan sjekkes av oss eller du kan gjøre det selv.

Sandfeller

Kålflueegglegging i din åker kan varsles ved hjelp av sandfeller. Du legger sand rundt hver 3 plante, tilsammen 10 planter. Registreringen skjer ved at du tar opp 1 dl sand, som har ligget rundt planten, og legger sanden i vann. Da flyter eggene opp og det blir enklere å se dem. Vi har tilbud om at vi kan sjekke sandfeller hos deg. Vi kommer da én gang i uka, ved behov for sprøyting får du beskjed.

NLR rådgivingsavtale 

NLR rådgivingsavtale grønnsaker er en individuell rådgivingsavtale for grønnsaksprodusenter som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging. Det skal settes opp en egen arbeidsavtale mellom gårdbruker og landbruksrådgivingen.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.