Gjødsling

01.09.2016 (Oppdatert: 21.11.2019)

Gjødselplan

 

 

Alle bruk som søker produksjonstillegg, må ha gjødslingsplan. De fleste har krav om årlig gjødslingsplan, mens en del med ensidig drift og lite husdyr har fra landbrukskontoret fått godkjent 5-årig plan. Det er landbrukskontoret som avgjør om du kan ha 5-årig plan, ta kontakt med dem hvis du f.eks. har redusert drifta og ønsker denne muligheten. Vi har fått aksept for at gårdsbruk med ensidig og forutsigbar drift (f.eks. grovfôrbruk), kan tilfredsstille kravet til årlig plan hvis vi ved gårdsbesøk annethvert år lager gjødslingsplan samtidig for hvert av de 2 påfølgende år.

For deg som har stor variasjon i drifta utarbeider vi plan hvert år.

Ta kontakt for utarbeidelse av gjødselplan eller mer info: agder@nlr.no

Skjema for opplysninger til gjødselplan - Noteringsskjema(PDF-fil) - Noteringsskjema(Word-fil)

Utarbeidet gjødselplan sendes til epostadresse. Ved utsending av gjødselplan i posten påløper et gebyr på kr 100,-.

Les mer om gjødselplan her.

 

 

Mye å spare på nøyaktig spredning

Sentrifugal- og pendelspredere brukes på ca. 70% av alt jordbruksareal. Testing gjennom flere år viser at bare halvparten av sprederne fungerer som de ønsket, og det er ofte små justeringer som skal til for forbedre resultatet. Mineralgjødsel er dyrt, derfor er det mye å spare på nøyaktig spredning. Vi kan teste både sentrifugalspredere og pendelspredere. Det blir testet for mengde, spredejamnhet og spredebredde. Les mer om test av sprederen her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.