Engfrø

(Oppdatert: 14.05.2020)

Rådgiving og gårdsbesøk

Som medlem får du telefonrådgiving innen tema som plantevern, sykdommer og gjødsling. Ved behov for ytterligere rådgiving eller vurderinger på gården kommer vi på gårdbesøk. Det arrangeres markvandringer i sesongen og fagmøte utenfor vekstsesongen.

NLR rådgivingsavtale

NLR rådgivingsavtale er en individuell rådgivingsavtale for produsenter som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging. Det skal settes opp en egen arbeidsavtale mellom gårdbruker og landbruksrådgivingen.

 

Frønytt

Frønytt er et nyhetsbrev som blir sendt på e-post i vekstsesongen. Det inneholder aktuell informasjon på det gitte tidspunktet. Dette er et samarbeid mellom Norsk Frøavlerlag og NLR.

Plantevernplan

Det utarbeides en egen plantevernplan for alle engfrø hvert år som sendes ut til medlemmene. Dette er et nyttig hjelpemiddel gjennom sesongen.

 

Vanninnhold i frø

Vil du finne ut hvor mye vanninnhold det er i frøet ditt, kan du komme med en prøve til vårt kontor på Landvik, så undersøker vi dette for deg. Vi sender svaret på SMS.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.