Bær

(Oppdatert: 01.09.2016)

Rådgiving og gårdsbesøk

Oppfølging hos fagmedlemmer med besøk og telefonrådgiving gjennom hele vekstsesongen innen produksjonene jordbær, bringebær, blåbær, rips, stikkelsbær og solbær. Vi kan også tilby enkeltrådgiving på gården med vurdering av produksjon og økonomi for nystartere, for forbedring av drift og resultat hos etablerte produsenter, samt hjelp til valg, innstilling og bruk av maskiner og utstyr. Det blir arrangert markdager i løpet av sesongen og fagmøter og foredrag høst/vinter.

Bærnytt

Nyhetsbrevet Bærnytt blir sendt ut på e-post gjennom hele vekst-sesongen.

Plantevern og dryppvanningsplaner

Vi utarbeider en årlig plantevernplan.

NLR rådgivingsavtale

NLR rådgivingsavtale bær er en individuell rådgivingsavtale for bærprodusenter som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging. Det skal settes opp en egen arbeidsavtale mellom gårdbruker og landbruksrådgivingen.