Gratis førsteråd

22.02.2013 (Oppdatert: 23.08.2016) ,  Inger Birkeland Slågedal

Nysgjerrig på Økologisk landbruk?

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr gratis Økologisk Første-råd. Du kan få hjelp med søknad og Økoplan, gruppe-rådgiving og foredrag med tema økologisk landbruk.

 

Økologisk Førsteråd

Tilbud om gratis og uforpliktende rådgiving for alle som vil vite mer om økologisk landbruk. Tilbudet in-kluderer gårdsbesøk med gjennomgang av dagens drift sammenlikna med økologisk drift, og ei skriftlig vurdering av agronomiske og økonomiske for-deler og ulemper.

 

Økoplan

Tilbud om gratis hjelp med Økoplanen som skal legges ved søknad om godkjenning for økologisk produksjon til Debio.

 

Rådgivingstimer

Tilbud om 6-10 rådgivingstimer til alle som driver økologisk, og som ønsker skreddersydd rådgiving når det gjelder tilpassing til økologiske regler og drift. Det inngås skriftlig avtale, og det betales 150 kr per time i egenandel.

 

Grupperådgiving

Tilbud til alle som driver økologisk om å delta på fagarrangement med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap.

 

Foredrag

Tilbud om foredrag med tema økologisk landbruk på eksterne fagmøter.

 

Kontakt: georg.smedsland@nlr.no tlf 92098651 eller inger.slagedal@nlr.no

tlf 91870893