Gratis førsteråd

01.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017) ,  Georg Smedsland

Nysgjerrig på Økologisk landbruk?

Norsk Landbruksrådgiving har svært gunstige tilbud til produsenter som driver økologisk/vurderer økologisk produksjon.

 

Økologisk Førsteråd: Ønsker du en gjennomgang og vurdering av mulighetene for økologisk produksjon på din gard? Vi kan tilby ett gratis og uforpliktende rådgivingsbesøk for alle produsenter som vil vite mere om økologisk landbruk. Rådgivingen inkluderer en skriftlig vurdering av agronomiske og økonomiske fordeler og ulemper.

 

Økoplan: Tilbud om gratis hjelp med utarbeiding av Økoplanen som skal fylles ut ved innmelding til Debio.

 

Økologisk rådgivningsavtale: Inntil 10 skreddersydde rådgivningstimer i året til alle som driver økologisk. Det inngås skriftlig avtale, og det betales kun 250 kr per time i egenandel.

 

Grupperådgiving: Tilbud til alle som driver økologisk om å delta på fagarrangement med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap.

 

Foredrag: Tilbud om foredrag med tema økologisk landbruk på eksterne fagmøter.

 

Kontakt: georg.smedsland@nlr.no tlf 92098651