Veikantprosjektet 2015

(Oppdatert: 06.12.2018)

 

På initiativ fra Lista og Lyngdal bondelag har NLR Agder jobbet med å få redusert ugrasproblemet langs veiene i regionen. Det har vært dialog med statens vegvesen om slåttetidspunkt, og kjemisk bekjemping av problemarter. Som en prøveprosjekt ble veikantene på Lista i 2015 slått på tidspunkter som var avklarte med NLR Agder. I Vest-Agder har Statens vegvesen og Bondelaget jobbet med å få til en generell tillatelse for bønder til å sprøyte de veikantene som ligger inntil jorder. Det ventes at en endelig avtale om dette vil foreligge i forkant av sesongen 2016. Prosjektleder Svein LysestølFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.