Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon i Aust-Agder 2013-2016

(Oppdatert: 06.12.2018)

 

Hovedmålet i prosjektet er å øke produksjonen og utnyttelsen av grovfôrressursene i Aust-Agder, for på den måten å gi grunnlag for økt storfekjøttproduksjon. Følgende delmål er satt i prosjektet: 1. Øke kjøttproduksjonen i det grovfôrbaserte storfeholdet. 2. Optimalisere grovfôravlingene på eksisterende grovfôrareal. 3. Effektivisere bruken av innmark og utmark til beitedyr. 4. Øke lønnsomheten i grovfôrproduksjonen vha samarbeid og optimal mekanisering. 5. Utnytte eksisterende driftsbygninger og nybygg. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Aust-Agder.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.