Sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i bær og frukt 2014-2015

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

I 2014 og 2015 arbeidet vi med å utvikle, teste ut og samle kunnskap for å få til god og riktig rådgiving omkring sprøyteutstyr, sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i alle bærslag og i frukt. Det er også holdt flere markdager om sprøyteteknikk. Arbeidet er utført både i Agder og i NLR – enheter i andre distrikt. I 2015 ble arbeidet finansiert med Grøntmidler fra Norsk Landbruksrådgiving sentralt. Prosjektansvarlig: Jan Karstein Henriksen.