Smartcrop – integrert plantevern i jordbær 2015-2017

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

2 dyrkere i Agder prøver ut integrert plantevern i jordbærfelt der mindre sprøyting med kjemiske midler sammenlignes med konvensjonell produksjon. Arbeidet er en del av et stort nasjonalt prosjekt i regi av NIBIO Plantehelse om integrert plantevern i ulike kulturer støttet av Norges Forskingsråd. Lokalt ansvarlig er Jan Karstein Henriksen