Utprøving av beiteveksten sikori 2014-2015

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

Våren 2014 etablerte vi et forsøksfelt med sikori som er en vekst med høyt innhold av protein og mineraler. Forsøk viser økt tilvekst på lam som beiter på grasmark med innslag av sikori sammenligna med tradisjonelle beiteplanter. Dette forklares med høyt innhold av protein samt at sikori ser ut til å ha en effekt på og redusere oppformering av innvollssnyltere. Vi ønsker å finne ut om sikori klarer seg under norske forhold. Prosjektet ble støttet av Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder. Flere felter ble etablert i 2015. Prosjektleder: Georg Smedsland.