Storfjøs til sau, shropshire og merverdi 2015-2017

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

Det er satt i gang et 1½ årig prosjekt for å se på mulighetene for å lykkes med sauerasen Shropshire. Hovedmålene for arbeidet er å finne ut om det er grunnlag for å etablere storskala sauedrift med utgangspunkt i sauerasen Shropshire. I tillegg å finne et praktisk beiteopplegg som bidrar til miljøvennlig produksjon av juletrær, frukt og kulturlandskap. Et tredje fokus er å finne ut om det kan skapes merverdier knyttet til sauerasen Shropshire. Prosjektleder: Svein Lysestøl