Oppfølging av driftsplaner på husdyrbruk

01.01.2017 (Oppdatert: 12.02.2018)

Målet med prosjektet er å synliggjøre for utbyggere i landbruket verdien av å oppdatere og bruke driftsplanen som et aktivt styringsverktøy.

Takk.

  • Takk til Fylkesmannen i Agder som har støtta NLR Agder med prosjektmidler for å gjennomføre prosjektet: Oppfølging av driftsplaner.
  • Takk til Tine for samarbeid.
  • Takk til alle bønder som har stilt sine regnskaper til rådighet for undersøkelsen.

 

Sluttrapport