Nitrogen i ulike grønnsaker

19.03.2014 (Oppdatert: 20.05.2016) ,  Astrid Gissinger