Mentorprosjekt byggherreombud/byggledelse 2015-2016

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

Hovedmålet for prosjektet er å kunne tilby hjelp til utarbeidelse av anbudspapirer på landbruksbygg. Og hjelp til kontrahering. Det vil si hjelpe bonden med å lage dokumenter som fører til at riktige elementer blir tatt med i tilbudet, og sikre at det blir skrevet kontrakt med entreprenør før byggearbeidet starter. I 2015 jobbet vi med tre saker som omhandlet enten tilbudsunderlag eller kontrakter. Prosjektet er delvis finansiert av NLR sentralt, ved at reisekostnader og kostnadene for innleid konsulent (fra en annen NLR-enhet) blir dekket sentralt.