Økt produksjon av juletre på Agder 2015-2017

(Oppdatert: 29.01.2018)

 

Prosjektet skal jobbe for å få i gang økt juletreproduksjon på Agder, og for å styrke produsentmiljøet. Det skal også prøves ut nye provenienser av fjelledelgran. Prosjektet er finansiert av fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder. Prosjektleder er Johannes Løvland.

 

SLUTTRAPPORT