Optimal jordvelferd 2015-2017

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

Målet med prosjektet er å redusere jordpakking og øke kompetansen om levende jord blant produsentene slik at dette kan tas i bruk i praktisk jordbruk.

  1. Finne fram til tiltak og driftsopplegg i intensivt åkerbruk som gir mindre jordpakking og stabile avlinger av høy kvalitet.

  2. Finne fram til tiltak og driftsopplegg i grovfôrdyrkinga som gir mindre jordpakking og stabile avlinger av høy kvalitet.

  3. Finne ut hvordan dypløsning av pakka undergrunnsjord virker på avling.

  4. Finne ut hvilke biologiske jordløsnere som fungerer som etterkultur.

Prosjektledere: Sigbjørn Leidal og Inger B. Slågedal.