Husdyrgjødselprosjektet 2014-2015

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

Prosjektet ble videreført i 2015 med en husdyrgjødseldemo i Finsland, Vest-Agder. Her ble det vist bruk av nedlegger og slepeslangeutstyr og diskutert rundt temaet miljøvennlig husdyrgjødselspredning. Det har også blitt utarbeidet en husdyrgjødselbrosjyre som skal deles ut til bønder i Agder. Som en del av fokusering på husdyrgjødsel, har det vært en maskindemo innenfor fastgjødsel på Evje i August. Det er også utført beregninger på enkeltbruk i forhold til investeringer i spredeutstyr for bedre næringsutnytting av gjødsla. Prosjektleder: Svein Lysestøl.