Pollinering med humler hos søtkirsebær 2014-2016

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

Hovedmålet er å sikre optimal pollingering hos søtkirsebær under tunnel. Delmålet er å undersøke tetthet og plassering av humlebol i tunneler for å oppnå optimal fruktsetting og avling. Delmål to er å undersøke fruktsetting, avling og fruktkvalitet som et resultat av pollinering utført av humler og honningbier. Delmål tre er med basis i feltforsøk, implementere kunnskap til fruktdyrkere og omverden ellers. Samarbeid med Bioforsk og flere andre NLR enheter, Hardanger, Sogn og Fjordane, Agder, Østafjells og Viken.