Grovfôrskolen 2015-2017

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

Grovfôrskolen er et prosjekt for utvikling av en ny rådgivingsmetodikk hvor bønder jobber sammen i grupper på 5-7 deltagere og løser utfordringer sammen på sine gårder. Hver bonde tar opp et tema knyttet til grovfôr hvor han eller hun ønsker forbedring/endring og de andre deltagerne i gruppa skal gi råd ut i fra sine egne erfaringer. Prosjektet er finansiert gjennom «Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket» (KIL) og fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder. Prosjektet kom i gang sent i 2015 og vil fortsette til våren 2017.