Rapport Planteavstand i rødkål

(Oppdatert: 06.12.2018) Astrid Gissinger

Planteavstand i rødkål

Vi vet at avstanden mellom planter påvirke avlingsnivået. I rødkål har vi problemer med å oppnå optimal avling og det er ikke gjennomført avstandsforsøk på de sortene vi bruker i dag. Vi ønsket derfor å undersøke meir rundt dette.   

Det ble lagt ut to forsøk, et i Øst og et på Agder. Det ble prøvd ut to ulike sorter, Rovite og Bandolero, og 4 ulike planteavstander. Det har vært et utfordrende år for rødkål produsentene, men tørke og høye temperaturer. Dette har medført store angrep av skadedyr som kålmøll og tege. Stort vanningsbehov har også ført til klumprot. Feltet på Agder fikk klumprot, mens feltet i Østfold hadde tegeskader. Men store deler av feltet i Østfold ble høstet. Vi presenterer derfor tallen fra det feltet.

Feltet i Øst gir ingen sikre resultater, men det er en tendens til at Bandolero blir påvirket til å danne større hoder på større planteavstand, mens Rovite ikke så lett blir påvirket. Men en større plantavstand fører til færre planter på daa, og må derfor ha betydelig større hoder for å kompensere på dette. Høstekostnadene blir mindre med færre hoder, slik at det foreløpige tendens er at Bandolero gir best økonomi med en plantetetthet på 56, mens Rovite kan plantes på 40 cm. Men vi ønsker å gjenta forsøket til neste år.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.