Frø i sør 2012-2015

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

I samarbeid med Bioforsk har vi hatt et arbeid på gang for å få opp frødyrkinga på Agder. Det har blitt gjennomført oppfølging av potensielt nye dyrkere, markdager og forsøk.