Prosjekt NLR Dynamisk strategi

(Oppdatert: 06.12.2018)

 

NLR Dynamisk strategi er et tilbud på gardsnivå der det sammen med gardbruker og eventuelt ektefelle settes opp en virksomhetsbeskrivelse og en overordnet visjon for gården og brukerne. Ut i fra tilgjengelige ressurser og brukernes visjon formuleres et eller flere strategiske mål. Videre systematiseres og lages plan med tiltak som brukeren vil arbeide med for å nå sine mål. Konkrete handlingsplaner for et eller flere mål gjør det lettere å få fremgang i prosessen og vurdere om målene blir oppnådd. 12 bruk har hatt BBL-gjennomgang i 2015. Tilbakemeldingene så langt tilsier at dette er et rådgivingsprodukt som gardbrukeren har nytte av. Arbeidet er organisert i et landsomfattende prosjekt som støttes sentralt av NLR i oppstartingsfasen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.