Hageblåbær 2014-2018

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

Norsk Landbruksrådgiving Agder har i samarbeid med NLR Viken, NLR Østafjells, Haugaland Landbruksrådgiving og NIBIO fått midler til et stort forskingsprosjekt på hageblåbær. Prosjektets hensikt er å finne ut hvordan vi skal få til årlig, lønnsomme og stabile kvalitetsavlinger av hageblåbær og billigere, mer rasjonell høsting og lagring av hageblåbær. Prosjektet støttes med ca. 1 mill pr år av Norges Forskingsråd. Prosjekteier er NLR Agder og prosjektleder er Jan Karstein Henriksen.