Biogass på Lista 2015-2016

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

NLR Agder har hatt prosjektledelsen for Lista og Lyngdal bondelag sitt prosjekt angående biogass. Det har vært gjennomført kartlegging av interesse for å levere å motta gjødsel / biorest hos bøndene. Det har i tillegg vært mobiliseringsmøter og det er god oppslutning fra bøndene for å få i gang et anlegg på Lista. Det ventes avklaringer rundt anleggets realisering i løpet av 2016. Det er videre laget gjødselplaner med biorest for å se hvor mye bøndene sparer i mineralgjødsel ved å bruke biorest. Arbeidet med å tilrettelegge for realisering av et anlegg på lista vil fortsette i 2016. Prosjektleder: Svein Lysestøl