Bioenergi i landbruket 2015-2017

(Oppdatert: 06.12.2018)

 

NLR Agder deltar i det Innovasjon Norge sponsede prosjektet «Bioenergi i landbruket».Formålet med prosjektet er å:

  • Tilby kartlegging av energibehov/oppvarmingsbehov på gårdsnivå med biomasse som energikilde.

  • Foreslå tekniske løsninger som tilfredsstiller krav til inntjening, tekniske løsninger og helse – miljø- sikkerhet (HMS).

  • Utarbeide konkurransegrunnlag for leverandører og entreprenører.

  • Bistå ved vurdering av tilbud fra leverandører av tekniske løsninger.

  • Bistå i gjennomføringsfasen av byggeprosjektet.

    I 2015 har NLR Agder gjennomført en sak med bioenergi, og påbegynt to nye. Disse sakene har fortonet seg som et samarbeid mellom NLR Agder og Fylkesmannen i Agder ved at representanter fra begge instansene jobbet side om side.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.