Styret i Norsk Landbruksrådgiving Agder

16.04.2009 (Oppdatert: 25.03.2019)


 

Styret 2019

 
Styreleder i Norsk Landbruksrådgiving Agder er Brit Mjåland fra Marnardal. Bildet viser f.v: Achim Heim, Svein Lysestøl, Ole Helle, Terje Birkeland, Per Try, Bernhard Arnevik, Brit Mjåland

 

 

 

Hele styret består av:

 

 

Navn, kommune

epost

Telefon

Verv

Brit Mjåland, Marnardal

Ole Helle, Kvinesdal

Terje Birkeland, Evje

Per Try, Søgne

Achim Heim, Songdalen

Bernhard Arnevik, Grimstad

Svein Lysestøl, NLR-Agder

post@mjalandgard.no

ole.helle@vabb.no

qgutt@hotmail.com

per@pertry.no

landbruk@vestigaard.no

rolf52@live.no   

svein.lysestol@nlr.no

90660209

41041203

91382823

90123332

97302167

46923292

91869976

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Steinar Kyrvestad, Valle

Kristin S Eikeland, Marnardal

Knut Olimstad, Arendal

Erlend Vandeskog, NLR-Agder

steinar@kyrvestad.no

kristin_skranefjell@hotmail.com

k-olimstad@online.no

erlend.vandeskog@nlr.no

 

47449344

95945193

91117858

92821617

1.varamedlem

2.varamedlem

3.varamedlem

Vara for ansattes repr.


 

 

 

 

 

 

 

 


 


        

.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.