Styret i Norsk Landbruksrådgiving Agder

16.04.2009 (Oppdatert: 23.04.2020)


Styret 2020

 
Styreleder i Norsk Landbruksrådgiving Agder er Brit Mjåland fra Marnardal. Bildet viser f.v: Achim Heim, Terje Birkeland, Brit Mjåland, Bernhard Arnevik, Per Try, Svein Lysestøl, Ole Helle

 

 

 

Hele styret består av:

 

 

Navn, adresse

epost

Telefon

Verv

Brit Mjåland, Marnardal

Ole Helle, Kvinesdal

Terje Birkeland, Evje

Per Try, Søgne

Achim Heim, Finsland

Bernhard Arnevik, Grimstad

Svein Lysestøl, NLR-Agder

post@mjalandgard.no

ole.helle@vabb.no

qgutt@hotmail.com

per@pertry.no

landbruk@vestigaard.no

rolf52@live.no   

svein.lysestol@nlr.no

90660209

41041203

91382823

90123332

97302167

46923292

91869976

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Jan Petter Gjertsen, Farsund

Kristin S Eikeland, Marnardal

Knut Olimstad, Arendal

Erlend Vandeskog, NLR-Agder

hed9ngen@gmail.com

kristin_skranefjell@hotmail.com

k-olimstad@online.no

erlend.vandeskog@nlr.no

 

90996949

95945193

91117858

92821617

1.varamedlem

2.varamedlem

3.varamedlem

Vara for ansattes repr.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.