Styret i Norsk Landbruksrådgiving Agder

16.04.2009 (Oppdatert: 05.04.2018)


 

Styret 2018

 
Styreleder i Norsk Landbruksrådgiving Agder er Odd Harald Reve fra Kviljo i Farsund (NB! bildet viser styret fra 2017, nytt bilde kommer)

 

 

 

Hele styret består av:

 

 

Navn, kommune

epost

Telefon

Verv

Odd Harald Reve Farsund

Kristin Eikeland, Bjelland

Terje Birkeland, Evje

Per Try, Søgne

Ole Helle, Kvinesdal

Bernhard Arnevik, Grimstad

Svein Lysestøl, NLR-Agder

oh-re@online.no

kristin_skranefjell@hotmail.com

qgutt@hotmail.com

per@pertry.no

ole.helle@vabb.no

rolf52@live.no   

svein.lysestol@nlr.no

97029089

95945193

91382823

90123332

41041203

46923292

91869976

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Steinar Kyrvestad, Valle

Jenny Tønnesøl Vestby, Grimstad

Torbjørn Vere, Vanse

Jan K Henriksen, NLR-Agder

steinar@kyrvestad.no

jennymarie_tonnesol@yahoo.com

t-vere@online.no

jkh@nlr.no

 

47449344

97180676

97708473

90590032

1.varamedlem

2.varamedlem

3.varamedlem

Vara for ansattes repr.


 

 

 

 

 

 

 

 


 


        

.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.