Prisliste

22.04.2009 (Oppdatert: 13.04.2018)

Priser 2018  (ekskl mva)

 

Kontingenten består av grunnkontingent + arealkontingent *

*For areal under en minstegrense er arealkontingenten frivillig, se tabellen under. Medlemmer må selv gi beskjed om arealer som de ikke ønsker å betale arealkontingent for.

Grunnkontingent: kr 1.200,-

  • Medlemsblad i post/e-post og fagstoff av NLR i Bondevennen
  • Telefonrådgiving
  • Møte- og stemmerett på årsmøter, fagarrangementer og tjenester til medlemspris

Arealkontingent:

  • Et besøk pr vekstgruppe (inntil 1 time)inngår ved bestilling av rådgivingsavtale.
  • Vekstnytt på e-post og annen faginformasjon som utsendes
  • Tilgang til faginformasjon på NLR Agders nettside.  

 

 

 

   

 

   

Arealkontingent (grunnlag er arealer fra søknad om produksjonstilskudd året før)

Vekstgruppe

Minstegrense, daa

Arealsats

kr/daa

Minimum arealkontingent,

Maksimum arealkontingent

Grovfôr

Korn

Engfrø

Potet

Grønnsak, urter

Frukt

Bær

50

50

50

10

5

5

5

6

6

6

40

70

90

90

500

500

500

700

700

700

700

2.200

2.200

2.200

3.000

3.000

3.000

3.000

HMS * 2200 hovedmedlem 1100 tilleggsmedlem

 

 

Makskontingent totalt: kr 8.000,-

Personlig støttemedlem: kr 600,-Tidligere medl. o.a. som ikke driver landbruk. Får medlemsblad

 

 

Samdrifter:

Grunnkontingent

Arealkontingent

Maks arealkontingent

Ett organisasjonsnr

(søknad om prod.tilsk)

En grunnkontingent

(regnes som ett medlem)

Betaler for samdriftas areal

Dobbel pris av enkeltmedlemmer

Flere organisasjonsnr

(søknad om prod.tilsk)

Deltakere i samdrifta betaler grunnkont, og er personlig medlem.

Betaler for samdriftas areal

Deltakere betaler for areal som ikke er med i samdrifta

 

 

 

  

Andre tilbud og tjenester

 

Pris medlemmer

kr per enhet

Pris ikke-medl**

Vekstnytt i posten, åkervekster

300 (gratis som e-post)

-

Jordprøvetaking, tillegg til analysekostnad

Grunnpris kr 600

kr 100/prøve

Timepris

 

Gjødselplan etter tur hvert andre år

Plan for året etter utarbeidet samtidig/ajourføring

Tillegg for innhenting av opplysninger ved besøk

1150 + 50/skifte

550 + 40/skifte

750/besøk

3500+100/skifte

1100 + 80/skifte

Timebetaling

 

 

 

 

 

 

Driftsplaner (inntil 8 timer arbeid)

 7000/plan + 1500 for IN søknad

Timepris byggteknisk tegning/planlegging 850/time
 
     
Frukt- og bærpakke for medl utenfor Agder   1000 (vekstnytt og 1 tlf time)  

Andre tjenester*

750/time

1200/time

 

* HMS-avtalen regnes ikke inn i total makskontingent.    
** Reiseutgifter og reisetid faktureres ikke for medlemmer i regionen. For ikke-medlemmer, og medlemmer
utenfor regionen faktureres også reiseutgifter og reisetid.

 Registreringsnøyaktighet: 30 minutter (15 min ved faste oppdrag som sjekk av limfeller.) Eventuelle andre utgifter kommer i tillegg.

Timepris til eksterne oppdragsgivere kan avtales spesielt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·