Priser 2020

22.04.2009 (Oppdatert: 25.01.2021)

  

Kontingenten består av grunnkontingent og arealkontingent

 

Arealkontingent under ei minstegrense er frivillig, se tabellen under. Medlemmer må selv

gi beskjed om arealer de ikke ønsker å betale arealkontingent for.

 

Grunnkontingent: kr 1.200,-

     

Medlemsblad i posten/e-post og fagstoff fra NLR i Bondevennen

 

Telefonrådgiving

       

Møte- og stemmerett på årsmøter, fagarrangementer og tjenester til medlemspris

 

Arealkontingent:

       

Et besøk pr vekstgruppe (inntil en time) inngår ved bestilling av rådgivingspakke.

 

Vekstnytt på e-post og annen faginformasjon som utsendes.

   

Tilgang til faginformasjon på NLR Agders nettside.

   

Arealkontingent (arealer fra søknad om produksjonstilskudd året før)

Vekstgruppe

Minstegrense, daa

Arealsats

Minimum arealkontingent,

Maksimum arealkontingent

kr/daa

Grovfôr

50

6

500

2200

Korn, erter

50

6

500

2200

Engfrø

50

6

500

2200

Potet

10

40

700

3000

Grønnsaker

5

70

700

3000

Frukt

5

90

700

3000

Bær

5

90

700

3000

HMS-avtale*

2200

hovedmedlem

1100

tilleggsmedlem

Makskontingent totalt:

8000

     

Generasjonsmedlem:

600

Tidligere medlemmer o.a. Får medlemsblad

Samdrifter:

Grunnkontingent

Arealkontingent

Maks arealkontingent

Ett organisasjonsnr (søknad om prod.tilskudd

En grunnkontingent (regnes som ett medlem)

Betaler for samdriftas areal

Dobbel pris av enkeltmedlemmer

Flere organisasjonsnr (søknad om prod.tilskudd

Deltakere i samdrifta betaler grunnkont, og er personlig medlem.

Betaler for samdriftas areal

Deltakere betaler for areal som ikke er med i samdrifta

 

 

  

Andre tilbud og tjenester

Pris for medlem stk/time

Pris for ikke-medlem stk/time

Vekstnytt i posten

gratis i epost

300

ikke tilbud

 

Jordprøvetaking, tillegg til analysekostnad

750 i oppmøte + 120/prøve

1200/time

 

Grovfôrprøver m/tolking

500/stk

 

1000/stk

 

Bladprøver inkl analyse

1100/stk

 

2200/stk

 

Gjødslingsplan i år/skifte

1150

50

3500

100

Plan for neste år utarbeidet samtidig/skifte

550

40

1100

80

Funksjonstest av åkersprøyte

3000/stk

 

min 4800/stk

 

Rådgivingsavtaler i alle planteproduksjoner, min. 3 timer inkl gratisbesøk 1 t

1500/stk

 

ikke tilbud

 

Driftsplaner (pakkepris, deretter på timer)

8500/stk

 

1200/time

 

Førsteråd bygg- og bygningsrådgiving

2600

865

2600

865

Andre tjenester**

 

750

1200/time

 
* HMS-avtalen regnes ikke inn i total makskontingent.    
** Reiseutgifter og reisetid faktureres ikke for medlemmer i regionen. For ikke-medlemmer, og medlemmer
utenfor regionen faktureres også reiseutgifter og reisetid.

 Registreringsnøyaktighet: 30 minutter (15 min ved faste oppdrag som sjekk av limfeller.) Eventuelle andre utgifter kommer i tillegg.

Timepris til eksterne oppdragsgivere kan avtales spesielt.

 

 

 

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.