Kontingenten består av grunnkontingent og kombinert faggruppe- og arealkontingent. Alle må være med i minimum ei faggruppe

Grunnkontingent: kr 1.200,-


Areal- og fagkontingent (areal fra søknad om PT året før)

Grovfôr: Faggruppe kr 500,- + Areal kr 3,- pr daa

Korn: Faggruppe kr 500,- + Areal kr 3,- pr daa

Engfrø: Faggruppe kr 500,- + Areal kr 3,- pr daa

Potet: Faggruppe kr 500,- + Areal kr 20,- pr daa

Grønnsaker: Faggruppe kr 800,- + Areal kr 35,- pr daa

Frukt: Faggruppe kr 800,- + Areal kr 50,- pr daa

Bær: Faggruppe kr 800,- + Areal kr 50,- pr daa


 • HMS-avtale hovedmedlem kr 2200,-. HMS-avtale tilleggsmedlem kr 1100,-
 • Generasjonsmedlem kr 600,- (tidligere medlemmer o.a. får medlemsblad)
 • Samdrifter med ett organisasjonsnummer regnes som ett medlem, og betaler for samdriftas areal
 • Makskontingent totalt kr 8000,-. HMS-avtalen regnes ikke med i total makskontingent

Medlemskap gir rett til:

 • Telefonrådgiving
 • Tilgang til faginformasjon på NLR Agders nettside, samt forsøksmelding i posten
 • Medlemsnytt og vekstnytt på epost, våronn-nytt og NLR-fagstoff i Bondevennen
 • Fagarrangementer og tjenester til medlemspris
 • Møte og stemmerett på årsmøtet (inntil 2 stemmer per bruk)

Nye medlemmer får en time gratis rådgiving på gården. Den kan dekke oppmøteavgift ved jordprøvetaking.

Nye, unge bønder (<35 år) får egen startpakke i tillegg med gratis jordprøvetaking og gjødslingsplan første året.

Andre tilbud og tjenester for medlemmer

 • Alle tjenester utenom spesielle tilbud, kr 750,- pr time
 • Rådgivingsavtale planteproduksjoner, minimum 3 timer gir 15% rabatt, kr 637,50 pr time
 • Rådgivingsavtale økologisk, kr 250,- pr time (inntil 10 timer)
 • Økologisk førsteråd med gårdsbesøk, gratis
 • Gjødslingsplan for inneværende år, kr 1150,- + kr 50,- pr skifte
 • Gjødslingsplan for neste år samtidig, kr 575,- + kr 50,- for skifter med endring
 • Jordprøvetaking, pcn-prøver, kr 750,- i oppmøte + kr 120,- pr prøve (analyse i tillegg)
 • Prøver av fôr, blader, nematoder, husdyrgjødsel, uttak m/tolking, kr 500,- per prøve (analyse i tillegg)
 • Driftsplan med IN-søknad, kr 8500,-
 • NLR Veivalgsrådgiving, kr 8000,-
 • Førsteråd bygg, kr 2700,-
 • Bygningsrådgiving, kr 900,-/time

Registreringsnøyaktighet: 30 min. (15 min. v/faste oppdrag), eventuelle andre kostnader kommer i tillegg

Tilbud og tjenester til ikke-medlemmer

 • Alle tjenester utenom spesielle tilbud, kr 1300,- pr time
 • Økologisk førsteråd med gårdsbesøk, gratis
 • Gjødslingsplan for inneværende år, kr 3450,- + kr 100,- pr skifte
 • Gjødslingsplan for neste år samtidig, kr 1750,- + kr 100,- for skifter med endring
 • Jordprøvetaking, pcn-prøver, kr 1300,- pr time
 • Prøver av fôr, blader, nematoder, husdyrgjødsel, uttak m/tolking, kr 1000,- per prøve (analyse i tillegg)
 • Driftsplan med IN-søknad, kr 12000,-
 • Førsteråd bygg, kr 2700,-
 • Bygningsrådgiving, kr 900,-/time

Reisekostnader faktureres kun for ikke-medlemmer og medlemmer utenfor Agder. Ekstern oppdragspris kan avtales.