Kontingenten består av grunnkontingent og kombinert faggruppe- og arealkontingent. Alle må være med i minimum ei faggruppe

Faktura sendes som EHF, eFaktura, PDF til epost eller som vanlig post. Vanlig post medfører fakturagebyr på kr 50,-.

(Alle priser oppgitt er eks mva)

Grunnkontingent: kr 1.260,-


Areal- og fagkontingent (areal fra søknad om PT året før)

Grovfôr: Faggruppe kr 500,- + Areal kr 3,- pr daa

Korn: Faggruppe kr 500,- + Areal kr 3,- pr daa

Engfrø: Faggruppe kr 500,- + Areal kr 3,- pr daa

Potet: Faggruppe kr 500,- + Areal kr 20,- pr daa

Grønnsaker: Faggruppe kr 800,- + Areal kr 35,- pr daa

Frukt: Faggruppe kr 800,- + Areal kr 50,- pr daa

Bær: Faggruppe kr 800,- + Areal kr 50,- pr daa

* Småskala: Faggruppe kr 500,- + Areal kr 3,- pr daa


 • HMS-avtale hovedmedlem kr 2200,-. HMS-avtale tilleggsmedlem kr 1100,-
 • Generasjonsmedlem kr 600,- (tidligere medlemmer o.a. får medlemsblad)
 • Samdrifter med ett organisasjonsnummer regnes som ett medlem, og betaler for samdriftas areal
 • Makskontingent totalt kr 8000,-. HMS-avtalen regnes ikke med i total makskontingent
 • *Småskala, arealgrensene er slik: frukt, bær < 1 daa, grønnsaker < 3 daa, potet < 5 daa, korn, engfrø, grovfôr < 10 daa pr kultur.

Medlemskap gir rett til:

 • Telefonrådgiving
 • Tilgang til faginformasjon på NLR Agders nettside, samt forsøksmelding i posten
 • Medlemsnytt og vekstnytt på epost, våronn-nytt og NLR-fagstoff i Bondevennen
 • Fagarrangementer og tjenester til medlemspris
 • Møte og stemmerett på årsmøtet

Nye medlemmer får en time gratis rådgiving på gården. Den kan dekke oppmøteavgift ved jordprøvetaking.

Nye, unge bønder (<35 år) får i tillegg gratis gjødslingsplan i løpet av første medlemsår.

Andre tilbud og tjenester for medlemmer

 • Alle tjenester utenom spesielle tilbud, kr 850,- pr time
 • Rådgivingsavtale planteproduksjoner, minimum 3 timer gir 15% rabatt, kr 723,- pr time
 • Rådgivingsavtale økologisk, kr 450,- pr time (inntil 10 timer)
 • Økologisk førsteråd med gårdsbesøk, gratis
 • Gjødslingsplan for inneværende år, kr 1250,- + kr 60,- pr skifte
 • Jordprøvetaking, pcn-prøver, kr 850,- i oppmøte + kr 130,- pr prøve (1-10) og kr 100,- (>10). Analysen kommer i tillegg.
 • Prøver av fôr, blader, nematoder, husdyrgjødsel, uttak m/tolking, kr 600,- per prøve (analyse i tillegg)
 • Driftsplan med IN-søknad, kr 9500,-
 • NLR Veivalgsrådgiving, kr 8000,-
 • Førsteråd bygg, kr 2700,-

Registreringsnøyaktighet: 30 min. (15 min. v/faste oppdrag), eventuelle andre kostnader kommer i tillegg

Tilbud og tjenester til ikke-medlemmer

 • Alle tjenester utenom spesielle tilbud, kr 1500,- pr time
 • Økologisk førsteråd med gårdsbesøk, gratis
 • Gjødslingsplan for inneværende år, kr 3750,- + kr 180,- pr skifte
 • Jordprøvetaking, pcn-prøver, kr 1500,- pr time
 • Prøver av fôr, blader, nematoder, husdyrgjødsel, uttak m/tolking, kr 1500,- per time (analyse i tillegg)
 • Driftsplan med IN-søknad, kr 15000,-
 • Førsteråd bygg, kr 2700,-

Reisekostnader faktureres kun for ikke-medlemmer og medlemmer utenfor Agder. Ekstern oppdragspris kan avtales.