Vårt tilbud til medlemmer

12.08.2016 (Oppdatert: 17.12.2019)

Norsk Landbruksrådgiving Agder gir følgende tilbud:

Inkludert i grunnkontingent:

Tilbud om jordprøver hvert 6. år: Vi kontakter dere når det er deres tur. Det er prøvetaking avgift og analysekostnader, men vi forhandler gode rabattavtaler hvert år som dere får direkte nytte av.

Tilbud om årlig gjødselsplan. Evt 5-årig plan, dersom du har mindre enn 5 gjødselsdyreenheter (5 storfe eller 40 vinterfôra sau). Plan og gjennomgang tilpasses ditt behov og det faktureres etter antall skifter. Vi gjennomgår skifter, gjødsling og kalking på telefon. Du kan også komme på kontoret eller vi kan komme ut til deg mot et tillegg. Planen settes opp i Skifteplan og sendes elektronisk eller i posten.

Årsmelding, medlemsblad i posten/e-post og fagstoff fra NLR i Bondevennen

Telefonrådgiving og tilgang til fagmøter og tjenester ellers.

Om arealkontingent: (grovfôr, potet, korn, grønnsaker, frukt og bær)

Gårdsbesøk og befaring på din egen gård for å se på spesielle vekstproblem, skadedyr, sykdommer, prioritering av tiltak som plantevern, fôrkvalitet osv. Rådgivingsbesøk bestiller du selv, når du har behov. Dersom du ønsker flere besøk kan det lønne seg å tegne rådgivingsavtale.

Med arealkontingent får du også tilsendt vekstnytt med ca. 14 dagers mellomrom gjennom vekstsesongen. Den sendes på e-post.

Varslings- og hasteskriv gjennom vekstsesongen på e-post eller SMS. Oppdaterte varsel gjennom vekstsesongen om vanning, sjukdommer, skadedyr og andre tiltak i alle kulturer.

Andre tjenester

Som medlem har du også tilgang på en rekke andre tjenester:

Uttak av prøver og innsending for analyse. Dette gjelder bladprøver, virustest potet, grovfôrprøver, husdyrgjødselprøver mv.

Deltaking i erfaringsgrupper/grovfôrskole/intensive opplegg.

Økonomivurderinger og veivalg. Utarbeiding av driftsplan, dynamisk strategi, mekaniseringsøkonomi med videre.

Byggeteknisk planlegging og tegning.

Gratis førsteråd innen økologisk jordbruk.

Grøfteplaner, kulturlandskapsplaner, innstilling av plog, taksering eller andre oppdrag etter  forespørsel/avtale.

Funksjonstesting av åkersprøyter med utarbeiding av kjøreskjema for din traktor og sprøyte.

Funksjonstesting av gjødselsspredere.

Limfellestasjoner for gulrotdyrkere.

HMS-tjenester.

 

Spesielle tilbud til unge bønder

Unge bønder 35 år og yngre får en spesiell fordel hos oss.

Vi ønsker å hjelpe deg i gang og gir deg en pakke som inkluderer et gårdsbesøk, et uttak av jordprøver og en utarbeiding av gjødslingsplan.

 

Se også vår PRODUKTKATALOG

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.