Annonsering hos Norsk Landbruksrådgiving Agder

Annonse på vår nettside:

Pris for annonsering på nettsiden vår er kr 6500,-/år

Digitalt Medlemsnytt

Utgis hver torsdag kl 18:00 hele året, bortsett fra på røde dager.

Annonsering koster kr 900,-/utgivelse. Her kan vi også legge direkte link til din nettside. Må være tilpasset til ei blokk.

Papirutgaver:

Forsøksmelding februar/mars

Pris annonser i Forsøksmelding

1/1 side

1/2 side

1/4 side

1/8 side

Bakside

Omslagsinnside

1 annonse

4400,-

3200,-

2300,-

1600,-

6000,-

5000,-

Bestillingsfrist til papirutgavene er 1. februar

Annonseavtale:

Det kan også gjøres spesialavtaler for annonsering gjennom hele eller deler av året. Ta gjerne kontakt for å inngå avtale.

Send annonsen din til agder@nlr.no