Om oppstartsprogrammet

Programmet består av både fysiske og digitale samlinger, og vil gi god agronomisk kunnskap og planleggingsverktøy for å starte en testproduksjon av grønnsaker. Du vil også få kunnskap om salg, markedsføring og bedriftsetablering. Foreleserne til oppstartsprogrammet har solid fagkunnskap.

I oppstartsprogrammet inngår også en webinarserie over 7 tirsdagskvelder fra midten av oktober til midten av desember, for småskala allsidig økologisk grønnsaksdyrking, arrangert av Norsk landbruksrådgiving Øst. For deltakere i oppstartsprogrammet blir det en felles påmelding til denne delen.

Det er 12 plasser.

Dyrkingsareal

Alle deltagere skal i kursopplegget dyrke på et ca 250 m2 testareal. Har du ikke eget areal for dyrking kan du leie på Voll gård. Markedshagen på Voll gård i Trondheim blir brukt som undervisningsarena.

Høstens innhold i oppstartsprogrammet

DEL 1: Oppstartsprogram Trøndelag

  • Tre fysiske fagsamlinger i Trøndelag på helg, samt tre nettverkssamlinger på Teams.
  • Krav om eget testbed på 250 m2. Individuell praktisk veiledning i dyrking
  • Et nettverk som jobber mot samme mål og gir motivasjon og kunnskap til hverandre.

DEL 2: NLR Innføringskurs i grønnsaksdyrking:

  • 8 webinarer om grønnsakskulturene - i regi av Norsk Landbruksrådgiving Øst.
  • Felles påmelding gjennom Oppstartsprogrammet.

Les mer om detaljer for høsten og planer for 2024

Pris

  • Egenandel del 1: kr 3500 (inkl. servering på samlingene og studiebesøk.) Reise og opphold kommer i tillegg.
  • Egenandel del 2: ca kr 1000.
  • Eventuelt Leie av testareal på Voll gård: kr 1000


De ansvarlige

Det er Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking, Norsk Landbruksrådgiving og Statsforvalteren i Trøndelag som er arrangører av kurset.

Markedshage

Søknadsskjema og mer informasjon

Søknadsfrist 17. august.