Program

Fredag 27. januar


Sesjon 1A: Åpning, kl. 10.00-11:30

 •  Velkommen til landbrukskonferanse
 • Utfordringer og muligheter i norsk matproduksjon
 • Trønderbondens kompetansebehov for å takle framtidige utfordringer
 • Hvordan skape fortsatt vekst og utvikling i matregion Trøndelag
 • Kompetanse for framtidas trønderbonde


11.30-12.30 Lunsj


Sesjon 1B:
Rammebetingelser, kl. 12.30-15.10

 • Renteutvikling (makro, framtid) og grønne lån
 • Gjødselprisutviklingen - makro, status, framtid
 • Energiprisutvikling, makro status, framtid
 • Pause
 • Utfordringer og muligheter for trøndersk landbruk, rammebetingelser
 • Økonomi i usikre tider


15.10-15.40 Pause

Sesjon 2A: Gjødslingsstrategier og nye muligheter, kl. 15.40-17.00

 • Optimal utnytting av husdyrgjødsla
 • Økt verdi av husdyrgjødsel
 • Biorest - trøndersk gjødselressurs
 • Smart gjødsling i 2023

Sesjon 2B: Smarte løsninger for små og mellomstore bruk, kl. 15.40-17.00

 • Økonomi for mindre bruk
 • Smarte bygningsløsninger
 • Strategiske valg
 • Spar penger på god kontrakt

Sesjon 2C: Sensorikk i landbruket, kl. 15.40-17.00

 • Vanninholdssensor
 • Overvåkning av fjøs og åker
 • Harvestlab og biorest
 • Presisjons løsninger for bonden i Trøndelag

17.00-17.10 Pause


Fellesdel: Før jordbruksforhandlingene - innspill fra NBS og NB, kl. 17.10-18.00

 • Norsk og trøndersk matproduksjon i utfordrende tider
 • Innspill fra deltakerne - paneldebatt
 • Paneldebatt


19.30- Middag og sosialt samvær. Musikk med "Full Rulle", Country Rock

Lørdag 28. januar

Sesjon 3A: Trøndersk kornproduksjon, kl. 08:30-09.50

 • Vekstskifte i Trøndelag -muligheter og økonomi
 • Mine erfaringer med vekstskifte
 • Nye forsøksresultater fra sortsprøving i kveite
 • Fornybar energi i kornproduksjon

Sesjon 3B: Trøndersk Grovfôrproduksjon, kl. 08:30-09.50

 • Den store rivetesten
 • Økonomi - plansilo vs rundball
 • Grovfôr i pluss
 • Økt norskandel med vellykka ensilering?

Sesjon 3C: HMS, kl. 08:30-09.50

 • Gravide i landbruket - hva må vi passe på
 • Ungdom i arbeid
 • Psykiske utfordringer i hverdagen
 • Bondens nettverk


09.50-10.10 Pause

Sesjon 4A: Klima, kl. 10.10-11.30

 • Klimakalkulatoren - er den så farlig, da?
 • Mitt utbytte av Klima førsteråd og Klimahandlingsplanen
 • Effektive tiltak for økt karbonlagring i jord
 • Klimafjøs, framtidens landbruksbygg

Sesjon 4B: Presis Trønder - presisjonslandbruk, kl. 10.10-11.30

 • Presisjon - noe for meg? Valg og kostnad
 • Punktfesta jordprøver
 • Slik gjør jeg det
 • Tildelingsfiler i vårkorn

Sesjon 4C: Økonomi og eierskifte, kl. 10.10-11.30

 • Samarbeid om klimagevinst
 • Strategi/driftsplan ved nybygg
 • Hva bør du tenke på før eierskifte
 • Landbrukstakst


11.30-12.30 Lunsj


Sesjon 5A: Hydroteknikk og klima, kl. 12.30-13.50

 • Hvordan håndterer vi økte nedbørsmengder?
 • Drenering og erfaringer med filterrør
 • Tiltak ved gamle lukkingsanlegg
 • Erosjon - utfordringer og tiltak

Sesjon 5B: Husdyr, kl. 12.30-13.50

 • En slått til - smaker det oss?
 • Ku og kalv i melkeproduksjon
 • Sau-våren er viktig for godt økonomisk resultat

Sesjon 5C: Ung bonde, kl. 12.30-13.50

 • Mentorordning
 • Digitalt regnskap
 • Å være grunneier
 • Gode rutiner i økonomistyringa

14.20-14.40 Pause


Sesjon 6A: Økonomistyring og avslutning, kl. 14.10-16.00

 • Egenkapitalavkastning i landbruket
 • Økonomisk styring av gardsdrifta - plan, styring, kontroll
 • Bonden som bedriftsleder, støtte og hjelp
 • Oppsummering og avslutning

PÅMELDING INNEN 19. DESEMBER